Yönetilen Hizmetlerin Veri Güvenliğine Etkisi

Türkiye’nin yenilikçi dijital teknolojilere öncülük eden şirketi NGN, veri güvenliğine büyük önem veriyor. İş dünyasının ve günlük yaşamın yarattığı ihtiyaçların önemli oranda dijital ortamlarda karşılık bulduğu düşünüldüğünde veri güvenliğinin önemi bir kat daha artıyor. NGN bünyesinde yer alan yönetilen hizmetler, kurumların operasyonel süreçlerinin tamamını, güvenlik önlemlerinin niteliği açısından da desteklemeyi başarıyor. 

Managed services olarak da ifade edilen hizmetler bütünü, bulut hizmetleri ve sunucu barındırma hizmetleri başlıklarına dahil olan uygulamaları tek çatı altında sunarak kullanıcı deneyimini işlevsel hâle getiriyor. 7/24/365 güvenlik anlayışını hatırı sayılır seviyede pekiştiren veri güvenliği yönetimi, çeşitli alanlardaki kurum hizmetlerini her an erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Kurum içi ve kurumlar arası bilgi güvenliği arttıkça operasyon yönetimi de çok daha pratik hâle geliyor. 

Yönetilen Hizmetler ve Veri Güvenliği

Yönetilen hizmetler, kapsamlı içeriği sayesinde işletmenizin güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasına imkân tanıyor. Bugün çevrim içi ortamdaki herhangi bir verinin karşı karşıya kalabileceği güvenlik sorunlarını bertaraf etmede yepyeni standartlar tayin eden yönetilen hizmetler, birçok farklı fonksiyonu yerine getirebiliyor. Günün her anında, kesintisiz şekilde ortaya konan yönetilen güvenlik yaklaşımları, temelde bakım destek çözümleri ve teknik destek hizmetleri kategorilerinden hareket edilerek oluşturuluyor.

Yönetilen proaktif izleme ve monitoring süreçlerinin son derece önemli olduğu yönetilen güvenlik hizmetleri hem verilerinizi hem de verilerinizin yer aldığı işletim sistemlerini ve sunucuları korumayı başarıyor. Öte yandan söz konusu hizmetler bütününün içeriğinde felaket önleme ve kurtarma da çok değerli yer tutuyor. Tüm verilerinizin kaybolma ihtimalinin olabileceği en kötü durum senaryolarında tercih edilen felaket bulutu, verilerinizin tamamının tek bir merkezde ve konsolide şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor. Bulut felaket kurtarma olarak da isimlendirilen işlem, veritabanı güvenliği açısından beklentilerinizi tam anlamıyla karşılıyor, zira tüm database’in olduğu gibi korunmasına yardımcı oluyor. DRaaS (Hizmet Olarak Olağanüstü Felaket Kurtarma) kategorisinde yer alan felaket bulutu, doğal afet gibi durumlarda aksama sürenizin minimum düzeyde tutulmasına olanak tanıyor.

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliğini temel bağlamda, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması olarak tanımlamak mümkün. Veri güvenliğindeki en önemli husular ise kişisel ve kurumsal verileri korurken, gizliliği ve bütünlüğü muhafaza etmektir. Veri güvenliği, üç ana unsur üzerine inşa ediliyor. Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlikten oluşan yapıdaki herhangi bir parça eksik kaldığı zaman veri güvenliğinin rahatlıkla ihlal edilebileceğini ifade etmek gerek. 

Gizlilik, verileri yetkisiz kişi ve erişimden korumak anlamına geliyor. Bütünlük, verilerin bilinçli veya bilinçsiz şekilde değiştirilmesinin önüne geçmek, bunun için de aktif IT altyapısı izleme yaparak korumak sağlamayı ifade ediyor. Kullanılabilirlik ise gerektiği zaman verilerin yetkili kişiler tarafından kullanılmasına imkân tanıyan sistemler oluşturulmasını gerektiriyor. NGN bünyesindeki yönetilen hizmetler, başta siber güvenlik olmak üzere, veri güvenliğine dair tüm unsurlarda üstün hizmet garantisi sunuyor.

Siber Güvenlik Neden Önemlidir?

Çevrim içi ortamda web güvenliği açısından en çok sorun yaşanılan konu başlıklarından biri de siber güvenlik. İnternet paydaşlarını birçok farklı türle tehdit eden siber saldırıları önlemek bir hayli mühim. Fidye yazılım, malware (kötü amaçlı yazılım), sosyal mühendislik ve phishing (şifre dolandırıcılığı) olarak sınıflandırılan siber tehdit türlerinden zarar görmemek için öncelikle saldırı tespit etme ve önleme süreçlerinin başarıyla yapılandırılması gerekiyor. 

NGN’nin sunucu hizmetleri ile doğrudan ilişkili şekilde sunduğu yönetilen hizmetler, mail güvenliği ve mobil güvenlik vadediyor. E-mail tabanlı saldırıları tespit etmede kullanılan e-mail güvenliği sistemi, şifre dolandırıcılığı sitelerinin ve kimlik taklidi saldırılarının önüne geçiyor. Firewall (güvenlik duvarı) ise gerek mobil gerek web düzeyinde üst seviyede korumaya sahip olmanızı kolaylaştırıyor. Bu noktada firewall konfigürasyonu ve ağ düzenlemelerinin sunucu yapınıza uygun şekilde yapıldığından emin olmalısınız. 

Siber güvenliği güçlendirmenin en işlevsel yollarından biri de Endpoint (Uç Nokta) Güvenliği’ni kullanmak. Detaylı endpoint savunması yaratan sistem, siber tehditlerin access point olarak isimlendirilen erişim noktalarından sunucunuza sızmasını engelliyor. Tüm bunların yanı sıra gelişmiş savunma yönetiminin anahtarlarından biri de sızma testi uygulamaktan geçiyor. Sızma testi (Pentest) sunuculara ve sistemlere yetkisiz erişim sağlamayı amaçlayan siber saldırı simülasyonu şeklinde tanımlanabilir. Penetrasyon testi olarak da bilinen Pentest sayesinde sisteminizdeki zayıf noktaları tespit edebilirsiniz. 

NGN’nin yönetilen hizmetler ve siber güvenlik uygulamalarının entegre kullanımıyla yüksek verimlilik ortaya koyan savunma sistemleri, sunucularınızdaki tüm verilerin etkili şekilde korunmasında başrol oynuyor. 

Veri Güvenliği Çözümleri

SIEM (Security Information and Event Management), Türkçe ismiyle Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi, bir ağda anlık takip sağlayarak real time olarak neler olduğunun kapsamlı görüntüsünü ortaya koyuyor. SIEM çözümleri, IT ekiplerinin güvenlik tehditlerine karşı mücadelede çok daha efektif olmalarına imkân tanıyor. Temel anlamda veri toplayıcı, arama ve raporlama sistemi şeklinde tanımlanan SIEM; saldırı tespit ve önleme sistemleri yönetimi, olay izleme ve korelasyon sistemleri yönetimi görevlerini yerine getirme hususunda oldukça başarılı. 

Önemli güvenlik önlemlerinden biri olan Sandbox çözümleri ise yalıtılmış bir test ortamını işaret ediyor. Yazılım geliştirmede ve bilgisayar güvenliğinde iki farklı sanal alan kullanan Sandbox, gerçek zamanlı tehdit önlemeye yatkın yapısıyla ön plana çıkıyor. Bu sebepten ötürü son kullanıcı güvenlik sistemleri yönetimi ile ilişkili tüm bileşenler Sandbox bünyesindeki korumalı alanlarda, çeşitli testler aracılığıyla, anlık olarak takip edilip gerekli önlemlerin alınması için ideal koruma katmanları yaratılabiliyor.

Kayıt anlamına gelen log kelimesinden türetilen loglama çözümleri, verilerin ve veriler üzerindeki dijital hareketlerin kayıtlarının tutulmasını kapsıyor. Siber güvenlik olaylarının tespit edilebilmesi için 5651 sayılı kanun ve ISO 27001 yönetmeliği loglama kayıtlarının alınmasını zorunlu tutuyor. Bir başka deyişle, dijital cihazların tamamı üzerinde loglama denetimi yapmak mümkün. Siber saldırıların tespitinde mühim pozisyonda olan loglama, veri sızıntısı önleme sistemleri yönetimi paketinin son derece değerli bir parçası.

Ağ Erişim Kontrolü Sistemleri Yönetimi, Güvenlik Duvarı Sistemleri Yönetimi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemleri Yönetimi ve URL Filtreleme Sistemleri Yönetimi doğrudan WAF (Web Application Firewall) ile ilişkilendirilebilir. İnternet üzerinden gelişmiş saldırıları önleyebilmek için tercih edilen WAF, gün geçtikçe daha karmaşık hâle gelen dijital sistemlerde web trafiğindeki anormallikleri tespit ediyor. Ağ kontrolü ve URL denetimi de dahil olmak üzere, kapsamlı müdahale kapasitesiyle dikkat çeken WAF; SOAP, XML-RPC, HTTP, HTTPS protokollerinde detaylı paket analizi yaparak, tam denetim ortaya koyuyor. Ayrıca WAF, ilgili protokolleri sık sık switch ederek yaptığı analizleri tekrarlama kabiliyetine de sahip. 

Veri Güvenliği Merkezleri

NOC (Network Operations Center) ve SOC (Security Operations) bir kuruluşun ağ ve güvenlik durumlarının  7/24/365 prensibiyle izlenmesini sağlayan fiziksel yapıdaki merkezler olarak ifade ediliyor. SOC, ağlar, sunucular, uç nokta ekipmanları, veritabanları ve uygulamalardan meydana geliyor. NOC ise kuruma ait donanımların, ağ kapasitesinin ve ağ üzerindeki trafiğin durumunu takip etmeye yarıyor. NOC, ağ örüntülerindeki anormallikleri saptayarak sorunların tehdite dönüşmesinin önüne geçiyor. Ayrıca NOC yönetilen proaktif izleme sayesinde IT altyapısında sorunlara işaret eden göstergelerin algılanmasını ve düzeltilmesini mümkün kılıyor.

Veri ve bilgi güvenliği hususlarında devlet güvencesi sunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile NGN’in sunduğu yönetilen güvenlik hizmetleri arasında mutlak uyumluluk söz konusu. Siz de işletmenizin tüm verilerini siber tehditlere karşı koruma altına almak istiyorsanız NGN’nin deneyimli kadrosunun sunduğu eşsiz avantajlardan yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.   

Paylaş