Yönetilen Hizmetlerin Bulut Bilişimdeki Rolü

Yönetilen hizmetler (Managed services), IT operasyonlarının kalitesini iyileştirmek, işlem verimliliğini artırmak ve masrafları azaltmak için gerçekleştirilen süreç ve fonksiyonları kapsar. Yönetilen hizmetler, bulut bilişim ve sunucu barındırma hizmetlerini birlikte sunuyor. Fakat yönetilen hizmetler, yapısı gereği bulut bilişim servislerinden daha kapsamlı bir işleyişe sahip. Bu noktada yönetilen bulut hizmetlerini, yönetilen hizmetler kümesinin bir alt kümesi olarak düşünmek mümkündür.

Yönetilen hizmetlerin bulut hizmetleri ve işlevlerine etkisini detaylandırmadan önce sahip olduğu tüm nitelikleri ve kullanım amacını detaylı şekilde irdelemek gerekiyor. Farklı yapılardaki şirket, kurum ve organizasyonların operasyonel süreçlerinin daha verimli hâle gelmesini mümkün kılan yönetilen hizmetler, günün her anında ulaşılabilecek bir iletişim ağını bünyesinde barındırıyor.

7/24 erişim ve etkileşim imkânı sunulan hizmet anlaşmalarının yardımıyla kurumların dijital süreçlerinin kesintisiz şekilde ilerlemesine olanak sağlayan söz konusu hizmetler bütünü, riskleri ve maliyetleri en aza indirmeyi hedefliyor. Riski ve maliyeti en aza indirirken verimlilikten ödün verilmesine asla izin vermeyen yönetilen hizmetler, aksine şirket operasyonlarının verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Bu bağlamda sorulması gereken ilk soru ise yönetilen hizmetlerin hem BT (Bilişim Teknolojileri) hem de iş performansı açısından ne gibi avantajlar sağladığı ile ilgili olmalı. Zira şirket tercihine bağlı olarak tüm BT operasyonlarının veri merkezi veya buluta taşınması, bir anlamda iş yapış şeklinin boyut değiştirmesini de ifade ediyor. Tam da bu nedenden ötürü yönetilen hizmetlere hangi şartlarda ihtiyaç duyulacağını irdelemek son derece önemli.

Yönetilen Hizmetlere İhtiyaç Duyulacak Şartlar

İşlevsel ve verimli bir kullanıcı deneyimi ortaya koyan yönetilen hizmetler, rekabet ortamının oldukça hızlı bir şekilde değiştiği bugünün dijital dünyasında en önemli gereksinimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zira giderek daha da çetin hâle gelen rekabet ortamında sanal sunucu hizmetlerinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık, kurumların rakipleriyle aralarındaki makasın kapanmasına veya olumsuz anlamda daha da açılmasına neden olabilir.

Öte yandan teknolojik çözümlerin çok daha karmaşık hâle gelmesi ve bilişim teknolojileriyle ilgili hemen hemen her hususta detaylı çalışmalar yapabilecek bir ekibe duyulan ihtiyacın artması da yönetilen hizmetlerin  önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kurumların bütçe azaltmaya veya optimize etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu dönemlerin yanı sıra çoklu ICT (Information and Communication Technology) altyapı bakımıyla ilgili taleplerin artması da yönetilen hizmetlere duyulan gereksinimi daha belirgin kılabilir. Ayrıca operasyonel verimliliğinin azaldığı ve çalışan performansının iyileştirilmesinin gerektiği tüm durumlarda da veri depolama ve teknik destek hizmetleri başta olmak üzere, özellikle bulut bilişim servislerini işleyişinin merkezine yerleştiren yönetilen hizmetlere başvurmak bir hayli doğal.

Yönetilen Hizmetler ve Bulut Arasındaki İlişki

Yönetilen hizmetler ile bulut bilişim hizmetleri arasında son derece detaylı ve fonksiyonel bir ilişki bulunuyor. Her şeyden önce bulut bilişim hizmetlerinin yönetilen hizmetlerin bir alt başlığı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Buna ek olarak kullanıcının mevcut sunucusuna istediği zaman, istediği yerden ulaşabilmesine olanak sağlayarak zaman ve mekâna olan bağlılığı azaltan bulut, rahat yönetebilme imkânı da yaratıyor. Yönetilen hizmetler ise altyapı ve bakım destek çözümleri de dahil olmak üzere, birçok farklı alanda bulut bilişimin işlevselliğinin kontrolünü sağlıyor.

Fiziksel sunucuların sanallaştırma teknolojisiyle oluşturulan versiyonu olan sanal sunucular, dinamik yapıları sayesinde büyük bir kullanım kolaylığı ortaya koyuyor. Yönetilen hizmetler, buluttan farklı olarak sadece sunucu yönetiminde değil, donanım ve bakım, network, veri güvenliği, veri yedekleme (back-up) hizmetleri, felaket kurtarma hizmetleri (DRaaS), işletim sistemi ve veri depolama (data storage), multicloud ve hybrid cloud (karma bulut) hizmetlerinin yönetiminde de değerli bir rol oynuyor. Ayrıca performans değerlendirmesine ve buna bağlı olarak çeşitli geri dönüşlere de olanak sağlayan monitoring hizmeti de yönetilen hizmetlerin kapsama alanındaki unsurlar arasında yer alıyor.

Hangi Hizmetler Yönetilen Hizmetler Kapsamında Yer Alıyor?

Günümüzde bilişim teknolojileri ve veri merkezlerine dair süreçlerin önemli bir bölümünün bulut bilişim üzerinden şekillendiği düşünüldüğünde yönetilen hizmetler ve bulut arasındaki ilişkinin önemi artıyor. Zira teknik destek hizmetlerinden, bakım destek çözümleri ile ilgili seçeneklere varana kadar, tüm unsurlar yönetilen hizmetlerin verimli yapısı sayesinde bulut bilişim servislerinin verimliliğini de artırıyor. Yüksek performans, üst seviyede verimlilik ve güvenli kullanım avantajı yönetilen hizmetlerin bulut bilişim ile olan ilişkisinde önemli bir görev üstleniyor.

Kurum yapısı içerisinde temel bir işe daha fazla odaklanılmasını sağlayan yönetilen hizmetler, sunduğu verimli iş ortamı sayesinde tüm çalışanlara zaman kazandırmayı başarıyor. Verimlilik ve yüksek performans bağlamında sunduğu yeniliklerle ICT altyapısı ve operasyon kaynaklı giderlerin azaltılmasına olanak sağlayan hizmetler toplamı, personel giderlerinin azaltılmasını da mümkün kılıyor. Yine gerekli hizmetlerin hızlı bir şekilde uygulanması ve kaynak tüketiminin esnek bir şekilde yönetmek de yönetilen hizmetlerin sunduğu iş avantajları arasında dikkat çekiyor. NGN’nin yönetilen hizmetler kapsamında sunduğu alt hizmet başlıkları ise IT operasyonlarının verimliliği açısından da oldukça önem arz ediyor.

Bakım Destek Çözümleri ve Bulut Bilişim

NGN bünyesindeki Star of Bosphorus Veri Merkezi, yönetilen proaktif izleme sağlayarak kullanıcıların gerekli sistem müdahalelerini uzaktan yaptırabilmelerine imkân tanıyor. Bunun için gerekli kullanıcılarla buluşturmaktan imtina etmeyen NGN, üreticiyle birlikte hareket ederek tüm süreci kontrol altında tutuyor. Ayrıca Star of Bosphorus olarak tüm işlemlerin yönetilmesine dahil olan yapı; destek takibi, yenilenme ve destek kaydı / ticket açma işlemlerini de üstleniyor.

Altyapı ve bulut bilişim hizmetlerine yönelik tüm faaliyetler ilk yatırım maliyeti olmaksızın kullanıcılar tarafından istenilen sürede kullanılabiliyor. Star of Bosphorus merkezinde NGN Bulut altyapısı kullanılarak hızlı, esnek ve ölçeklenebilir bir sanal sunucu barındırma hizmeti sağlanıyor. Kullanıcılar self-servis portalı aracılığıyla sunucuları kendileri yönetebildiği gibi, tüm işlemleri NGN’nin uzman ekibine de devredebiliyor. Yüksek işlemci gücü, veri depolama alanı, network, veri güvenliği ve yedekleme bileşenleri, yönetilen hizmetlerin bu alt başlığının ortaya koyduğu önemli avantajlar arasında dikkat çekiyor. Tüm bunlara ek olarak atanmış altyapı aracılığıyla sanallaştırma veya özel bulut ortamı da sağlanıyor.

Teknik Destek Hizmetleri ve Veri Yedekleme

Star of Bosphorus Data Center, sunucu barındırma veya cloud hizmeti alan kullanıcılara, isteğe bağlı olarak, full imaj veya agent temelli yedekleme olanağı sunuyor. Bu sayede sistemde yaşanabilecek herhangi bir sorunda tüm veriler en iyi şekilde korunuyor. Ayrıca mevcut altyapı, uzaktan bulut yedekleme hizmetine de sahip.

Yine veri barındırma veya cloud server hizmeti için ortaya konan replikasyon yaklaşımı da yönetilen hizmetlerin, teknik destek hizmetleri ve veri depolama alt başlıklarında kullanıcılarla buluşuyor. Veri yedekleme süreçlerinde iş sürekliliği kriterleri arasında yer alan Recovery Time Objective (RTO) ve Recovery Point Objective (RPO) kavramları, hem yedeğin hem de replikasyonun ne kadar sürede alınabileceğini ve sistemde ilk duruma ne kadar sürede dönülebileceğini ifade ediyor. Her iki kavram da yalnızca replikasyon yaklaşımlarında değil, genel bağlamda veri yedeklemeyi sürekli kılmak için gereken işlemler olarak karşınıza çıkıyor. 

Yönetilen hizmetler aracılığıyla sunulan servisler arasında bulunan teknik destek hizmetleri, işleyişe dair tüm değerlerin en doğru şekilde hesaplanmasını sağlıyor. Bu sayede olası kesintilere karşı önlem alabildiğiniz gibi, kesinti sonrası karşılaşabileceğiniz muhtemel tablolar hakkında da fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Veri Merkezi ve Yönetilen Proaktif İzleme

İşletim sistemlerinin 7/24 izlenmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması ve hızlı müdahale yönetilen hizmetlerin kapsamında yer alıyor. Sunucu barındırma veya bulut hizmeti alan kullanıcıların işletim sistemleri antivirüs, ağ ayarları, güncellemeler, yama ve uygulama veritabanı yönetimi gibi alt başlıklar ışığında yapılandırılıp yönetiliyor. Aynı şekilde, veritabanları da performans iyileştirme çalışmaları, periyodik kontrol ve konfigürasyon değişikliği alanlarındaki çeşitli hizmetler aracılığıyla yönetiliyor.WAN/LAN yapısının izlenmesi ve rapor oluşturulmasının yanı sıra atanmış ve paylaşımlı güvenlik duvarı hizmeti, yük paylaşım hizmeti ve IPS/IDS/DDoS/WAF hizmeti de kullanıcılarla paylaşılıyor.

Proaktif izleme, sanal sunucuların işleyişi açısından da bir hayli önemli. Bu bağlamda yönetilen hizmetlerin kapsamında yer alan proaktif izleme, sanal sunucularda gerçekleştirilen tüm işlemlerin detaylı şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Yönetilen hizmetler aracılığıyla bulut sunucudaki kullanıcı hareketlerinin günün her anında gözlemlenmesi sanallaştırma yoluyla oluşturulan servisin kalitesini kayda değer şekilde destekliyor.

Kurumların tüm dijital süreçlerinizin daha verimli hâle gelmesini sağlayan yönetilen hizmetlerin güvenli ve yüksek performanslı yapısını kullanmak istiyorsanız, NGN ile iletişime geçebilirsiniz. Üst seviye kaliteyle özdeşleşen ve veri merkezi hizmetlerinin yanı sıra hem sunucu barındırma hem de bulut bilişim hizmetlerine dair tüm süreçleri geliştirmeyi başaran yönetilen hizmetler, NGN’nin müşterilerine sunduğu avantajlar arasında dikkat çekiyor.