Kurumsal İletişim ve Bulut İlişkisi Hakkında Bilinmesi Gereken 5 Özellik

Dünya nüfusunun %54’ünden fazlası e-posta kullanmakta ancak bu kanal dijital dönüşüm çağında giderek geri planda kalmaya başlamış durumda. Bir adım ileri giden bazı analistler, yakın bir zamanda e-postanın çöküşünün kurumsal iletişimin geleceği açısından kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Nitekim, anlık mesajlaşma programlarının, chatbotların, sosyal platformların ve görüntülü iletişimin popülaritesi artıkça, hem B2B hem de B2C iletişiminde e-posta kullanımı giderek azaldı. Kaliforniya Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri profesörü olan Gloria Mark, 2015 yılında bir araştırma yaptı ve e-posta yazma ve göndermenin aksine e-posta okumanın daha stresli olduğuna dair kanıtlar buldu. Gloria Mark, bu stresin kökeninde, okunması gereken binlerce e-posta olması ve bunun da yapılacak çok sayıda iş bulunması anlamına gelmesiyle ilişkilendiriyor. Dünya gittikçe daha da hızlanıyor ve iş hayatı da bu hıza paralel olarak değişiyor. Bunun sonucunda, bugün kritik bir konu hakkında günler ve saatler içinde değil dakikalar içinde cevap vermeniz bekleniyor.

Kurumsal mobilitenin büyümesi ve genel olarak kurum kültüründeki değişimin yanı sıra markaların müşterileri ile kişiselleştirilmiş iletişim kurmaya odaklanması, Slack gibi hizmetlerin popülerliğini önemli ölçüde artırdı. Birkaç yıl önceki lansmanından günümüze kadar olan süreçte, Slack kendisini “Skype ve kurumsal e-posta katili” olarak konumlandırdı. Bugün, Slack’i en az ayda bir kere ziyaret eden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşıyor. Slack’in mesajlaşma uygulamasını bugün 600 binden fazla kuruluş kullanıyor. Slack, bu tarz mesajlaşma hizmeti sunan uygulamalardan sadece biri, Facebook, Basecamp, Trello ve diğer birçok firmanın workplace mesajlaşma uygulamaları bulunuyor.

Workplace mesajlaşma platformu kullanan milyonlarca kullanıcı, kurumsal iletişim dünyasının değiştiğini ve bulut çözümlerinin şirket altyapısına girmesinin bu süreçte belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Bulut tabanlı iletişim platformlarının ortaya çıkışı, kurumsal dünyada değişimi tetikledi; müşteri iletişimi ve marka iletişimi daha esnek ve entegre bir hal aldı. Future Market Insights’ın tahminlerine bakılacak olursa; bu tür platformların yıllık ortalama  büyümesi % 21.7 olacak ve 2027’ye kadar da 1.4 ile 12 milyar dolar arasında bir büyüme gerçekleştirecek.

Bulut çözümlerinin; chatbotlar, intranetler, web portalları, çalışanlarla ve müşterilerle iletişim kurulan mobil uygulamalar için popülerliği yıldan yıla büyümekte. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bulut servisleri yalnızca iletişim araçlarının yayılmasında değil, aynı zamanda bu iletişim sistemlerinin yazılım tarafında da önemli bir rol üstlenmekte. NGN Cloud kullanan bir ilaç şirketi, pazarlama departmanı için gerekli olan yüksek boyutlu video, fotoğraf ve basılı malzemelerin depolandığı bir sistem geliştirdi. Bu veri depolama hizmeti sayesinde; hem çalışanlar ihtiyaç duydukları pazarlama materyallerine daha hızlı ve kolay erişim sağladı, hem de yerel BT sistemleri üzerindeki yük önemli ölçüde azaldığı için, şirket yönetiminin altyapı maliyetleri de önemli ölçüde düşmüş oldu.

Bulut çözümleri aracılığıyla işletmeler çok farklı hedef kitleler ile iletişim kurar: çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve medya. Bu durumun sebepleri ise şöyledir;

Fiziksel Engellerin Olmaması

Bulut iletişimi, herhangi bir gerçek altyapının dayattığı fiziksel engelleri ortadan kaldırıyor. Herhangi bir PBX’in sınırlı sayıda kullanıcısı varken bulutta böyle bir kısıtlama yoktur. Bulut altyapısı, ihtiyaçlarınızı çok hızlı bir şekilde ölçeklendirmenizi sağlar. Ülkenin ve dünyanın her yerindeki kurumsal iletişimi korumak adına birbirinden farklı bölgeler arasındaki koordinasyon açısından bu çok önemlidir. Bulut, her gün onlarca hatta yüzlerce yeni kullanıcıyla bağlantı kurulan ve rekabeti yüksek pazarlarda hızla büyüyen bir işletme için de uygun bir yapıdır.

Entegre İletişim

Buluttaki bütünleşik iletişim platformları veya sektörde bilinen adıyla, UCaaS, ses, video, tele – konferans, anlık mesajlaşma programları, e-posta, mobil iletişim gibi birden fazla iletişim kanalını tek bir çözümde birleştirmenizi sağlar. Son yıllarda video içeriklerin popülerliğinin artması ve  internet trafiğinin %80’inin video içeriklerin tüketiminden oluştuğu düşünüldüğünde bulutun önemi göz ardı edilemez.

Ayrıca, bu kanalların çapraz etkileşiminin tüm teknik zorlukları ve nüansları, bulut hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanmaktadır. Gittikçe daha çok bulut hizmet sağlayıcısı, platformlarına açık kaynak kodlu API’leri tanıtıyor, bu sayede bulut platformlarıyla çeşitli iletişim kanallarının entegrasyonu da giderek kolaylaşıyor.

İş süreçlerinin esnekliği ve güvenliği

Bulut hizmetleri sayesinde ekip üyeleri, ofis dışında oldukları zaman müşterileri ile birlikte olsalar bile, iş sürecine dahil olmaya devam eder. Böylece, yatırımcılarla yapılan webinar sırasında veya müşteriye danışmanlık hizmeti verirken diğer ekiplerle rahatlıkla iletişim kurarlar. Sonuç olarak, iş süreçleri daha mobil ve esnek hale gelerek, ekiplerin ve çalışanların verimliliğini artırır.

Dosya paylaşım araçları, ortak çalışma platformlarına örnek olarak gösterilebilir. Piyasada birçok ücretsiz hizmet var ancak bu hizmetler, büyük şirketlerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tam olarak karşılayamıyorlar. Sızıntılara karşı koruma ve erişim haklarını da kapsayan işletmelere özel paketleri kullanmanızı öneriyoruz.

Uygulamalar Her Yerde

Çalışanlar, özel hayatlarındaki teknoloji deneyimlerini çalışma ortamına aktarıyorlar. Bugün, özel hayatımızdaki iletişimimizin %90’ı mobil uygulamalara dayanıyor. İş hayatında bu gelimelerin de etkisiyle evrak ve e-postalardan  çok daha hızlı ve kolay erişim sağlanabilen kurumsal portallar ve özel web sitelerine kademeli olarak bir geçiş yaşanıyor. Bulut tabanlı özel uygulamalar yoluyla iletişim de giderek yaygın hale geliyor. Şirketlerin bu dijital dönüşüm sürecinde çalışanların birikimlerinden yararlanması, sürece olumlu olarak katkı sağlıyor, sürecin takibi açısından izlenmesi gereken kurallar ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını da kolaylaştırıyor.

Müşterilerinizle Bağ Kurun

Bulut tabanlı iletişim, aynı zamanda hem markalara hem de müşterilere yeni deneyimler sunuyor. Tüketiciler, gittikçe artan bir şekilde sosyal ağlar aracılığıyla markalarla bağ kuruyor ve şirketlerin kurumsal sosyal medya hesaplarına yorumlar yazarak, sorular sorarak markalar ile etkileşime geçiyor ve hızlıca yanıt almayı bekliyor.

Bulut çözümlerine dayalı iletişim, markaların çok fazla harcama yapmadan tüketiciler ile bağ kurarak, müşteri sadakatini artırmada önemli rol oynar. Bulut çözümlerinin kullanımı, yetkin bir hizmet sunmanıza ve real-time marketing konusunda müşterilerin taleplerine hızlıca yanıt verebilmenize olanak tanıyarak, size rekabet üstünlüğü sağlar. Bulut çözümleri sayesinde pazarlama ve kurumsal iletişim dünyasıyla teknoloji  arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor ve bu eğilimi  kullanmayı başaran markalar, rekabette bir adım öne geçiyor.