İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ İŞ SÜREÇLERİNE ETKİLERİ

İnsansız hava aracı (İHA) olarak Türkçe’ye çevrilen unnamed aerial vehicle (UAV), yaygın bilinen ismiyle drone, giderek daha dijital hâle gelen iş dünyasının işleyişinde önemli bir yere sahip. Bilhassa üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler tarafından sıkça tercih edilen drone modelleri, performans ve verimlilik odaklı endüstriyel ortamda son derece değerli roller üstleniyor.

Yer tabanlı bir kontrol cihazıyla drone arasında kurulan iletişime dayanan UAV sistemi, oldukça işlevsel. Birçok farklı amaç için kullanılabilen UAV türleri, iki ana grupta ele alınıyor. Uzaktan kumanda edilerek uçurulan modeller ilk sınıfı oluştururken, belirli bir uçuş planını otomatik şekilde takip ederek hareket eden modeller ise diğer sınıfı oluşturuyor. UAV kullanımında, gökyüzündeki aracı kontrol etmenize imkân tanıyan yer kontrol yazılımı ve uygulamaları bir hayli mühim.

Üretimde Yeni Nesil Çözümler

Dijital dünyanın getirdiği pratik yaklaşımlarla aynı düzlemde yer alan UAV teknolojileri, üretimde yeni nesil çözümler sunulmasına ön ayak oluyor. Tedarik zincirinin dijitalleşmesine keşif, kontrol ve envanter yönetimi anlamında çok önemli katkıları olan UAV, üretim süreçlerindeki maliyet kalemlerinin azalmasına doğrudan etki ediyor.

UAV sistemleri, dijital tedarik zinciri ile ilgili tüm konularda, benzersiz yazılım çözümleri aracılığıyla iş dünyasını sizin için daha öngörülebilir hâle getiriyor. Havadan fotoğraflama, anlık görüntü takibi, çevresel izleme, geniş alan kontrolü gibi fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken insansız hava araçlarından yüksek oranda verim elde edebilmek için sistematik yönetim anlayışına ve gelişmiş yazılımlara sahip olmanız gerekiyor.

UAV kontrol yazılımı ve UAV keşif yazılımı, bir insansız hava aracının işletmenizin üretim ve tedarik sürecine yapacağı katkıyı önemli ölçüde artırıyor. UAV kontrol yazılımı, drone ile kontrol cihazları arasındaki bağlantının sürdürülebilirliğini sağlıyor. UAV keşif yazılımı ise fotoğraf verilerinden haritalar oluşturarak en uygun güzergâhların belirlenmesini mümkün kılıyor.

NGN’nin sunduğu smart çözümler arasındaki UAV, ground control software yardımıyla drone mapping işlemi gerçekleştirerek üretim faaliyetlerinizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen alanların efektif şekilde taranmasını sağlıyor. NGN, Drone ile yer İstasyonu kontrol sistemi sayesinde de insansız hava aracı uçururken karşılaşabileceğiniz herhangi bir soruna anında müdahale etme şansına sahip olmanızı kolaylaştırıyor.

Drone Mapping: Tam Donanımlı Yol Planlama ve Üç Boyutlu Haritalama

NGN, insansız hava araçlarının çektiği fotoğrafları ve kaydettiği görüntüleri işleyebilecek yazılım teknolojilerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Tam donanım üç boyutlu haritalama ve yol planlama algoritmalarıyla üretim alanınızın içinde yer alan rotaların geliştirilmesine olanak sağlayan UAV detection işlemleri, dijital arazi modeli oluşturmanızı da mümkün kılıyor.

Dijital arazi modelinde tespit edilen engelleri, kısıtlı alanları ve hava koridorlarını göz önünde bulunduran yazılımlar, otomatik obje keşfi özelliği vasıtasıyla da zemin yüzeyinde yer alan herhangi bir hareketli veya hareketsiz unsuru saptayabiliyor. UAV inspection işlemlerini kullanarak ise tipik manevralar, lineer hareketler yapabilir; dairesel ve S dönüş şeklinde hamleler de gerçekleştirebilirsiniz.

İnsansız hava araçlarını, işletmenizin faaliyetleri için kullanırken gereksinim duyduğunuz temel husus, uçağın havada tam kontrolünü sağlayabilmek. NGN bünyesinde yer alan yönetim sistemleri yazılımlarını kullanarak drone’un bir kamerasını döndürebilir, ilgilenilen alana yönelik farklı kayıtlar oluşturabilir, irtifa profili belirleyebilir ve bir veri yükünü rahatlıkla etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca belirlediğiniz irtifa profilini tüm uçuş boyunca kontrol edebilirsiniz.

Yoğun Enformasyon Akışı ve Çalışma Kolaylığı

İnsansız hava araçları, veri yükü türüne bağlı olmakla birlikte, çok sayıda fotoğraf ve video çekebilir. Buna ek olarak UAV türleri herhangi bir hareket modeli, koordinatlar ve spesifik oryantasyonlarla ilgili radyasyon değerlendirme verileri elde edebilir. UAV radyasyon detektörü yardımıyla işletmenin faaliyet alanı içinde yer alan arazilerde çeşitli kriterler ışığında ölçümler yapılabilir. Yine UAV metan gazı detektörü kullanarak da çevre gözetiminde ulaşılan enformasyon bütünündeki girdi sayısı rahatlıkla artırılabilir.

Öte yandan işletmelerden gelecek talep doğrultusunda, insansız hava araçlarının ulaştığı enformasyonun işlenmesi süreci çeşitlendirilebilir. Harici sistemlerden ve elektronik çiplerden veri elde edilebilecek şekilde kişiselleştirilebilen yazılımlar, manyetometreden gelen verileri değerlendirerek söz konusu alanın manyetik yoğunluğunu ölçebilir. Drone mapping işleminin önemli bir parçası olan ve harita üzerinde hem anlık enformasyon hem de nesne görüntülenmesine imkân tanıyan gösterge sayesinde kullanıcılar işlerine yönelik geliştirme senaryolarını değerlendirebilir.

Bu sayede işletmelerin iş planları daha hızlı şekilde oluşturulurken insansız hava araçlarından elde edilen enformasyonun tamamı, Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi NGN Star of Bosphorus Veri Merkezi bünyesinde muhafaza edilebilir. Böylece uzun vadede tüm ölçümleriniz, üretim analizleriniz ve faaliyetlerinizle ilgili tüm değişimler işlevsel şekilde, her an elinizin altında hazır bulunabilir.

Esnek Çalışma Senaryoları ve Yer Kontrol Yazılımı Verimliliği Üst Seviyeye Taşıyor

Başta bulut teknolojileri olmak üzere, dijital dünyayla ilgili birçok alanda nitelikli çözümler sunan NGN, işletmelerde drone kullanımı konusunda da benzersiz yazılım ve yönetim sistemini bünyesinde barındırıyor. İşletmelerin iş modellerine ve bu modele bağlı olarak ortaya çıkan iş verimliliklerine önemli katma değerler ekleyen NGN, hâlihazırdaki tüm oto-pilotları ve UAV modellerini destekleyen bir yönetim hizmeti sunuyor.

Yüksek izleme sistemi, herhangi bir istasyondan çalıştırılan drone’un 100 metre yükseklikte, 200 saate kadar uçuş gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Bir veya birden fazla insansız hava aracını yönetmenizi sağlayarak işletmenizin mevcut verimliliğini geliştirmenin ilk adımını atmanıza katkı sağlayan sistem, telemetri verilerini alıp kaydedebiliyor. Ayrıca NGN’nin kullandığı yazılımlar aracılığıyla bir operatör, işletmenizin insansız hava araçlarına yaklaşan, tehlikeli bir insansız hava aracılığıyla uyarılabilir. Öte yandan NGN tarafından sunulan yönetim sistemi çözümünün Windows, MacOS, Linux ve Andorid işletim sistemlerini desteklediğini ve bu sayede işletmenizin yerleşik yazılımlarına entegrasyon konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etmek gerekiyor.

Otomatik bağımlı izleme-yayını (ADS-B) sistemleriyle uyumlu şekilde kullanılabilen yazılım araçları bütünü, birden fazla operatörün eş zamanlı faaliyetlerine de imkân tanıyor. Esnek yönetim senaryosuna dair çeşitli varyasyonları destekleyebilen sistem, ekip üyeleri arasında etkin bir görev paylaşımı yapılmasını mümkün kılıyor. Tüm bunların yanı sıra NGN’nin sunduğu dijital çözümde yer alan simülayon modu, UAV operatörünün eğitilmesine ve bu eğitimler sonucunda elde edilen neticelerin gözlemlenmesine izin veriyor.

UAV modellerinin hız, hareket kabiliyeti ve manevralarına dair verileri tespit etmeye yarayan ground penetrating radar, Türkçe ismiyle yer radarı, işletmenizin bugününü ve geleceğini şekillendiren verileri aktaran cihazların yapısal özellikleriyle ilgili detayları sizinle paylaşıyor. Ayrıca NGN’nin sunduğu UAV yönetim çözümü içinde yer verilen metan gazı detektörü de çalışma ve üretim alanlarınızdaki metan gazı oranını saptayarak iş modelinizin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilir Üretimde Dijital Yaklaşımlar

Enformasyon, dijitalleşme ve yazılım odaklı iş anlayışıyla firmalara yenilikçi çözümler sunan NGN, ekolojik dengeyi koruyan, sürdürülebilir üretimin en iyi iş modellerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda UAV modellerinin kullanımı, verimliliği artırmaya odaklanan sürdürülebilir üretime entegre etmeyi hedeflemek başvurulabilecek en etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Yazılım, iş bölümü ve entegrasyonu merkeze alan UAV çözümleriyle NGN, dronelar ile entegre çalışan Atlas platformu sayesinde harita çıkarma ve paylaşma, görüntü işleme, nesne tanıma, tespiti ve sayımı, çevresel izleme, geniş alan kontrolü gibi dijital tedarik zinciri bileşenlerini maksimum seviyede verimlilikle organize etmeyi başarıyor.

İnsansız hava aracı kullanımına yönelik teknolojilerin ve yönetim sistemlerinin ortaya koyduğu iş avantajlarını daha yakından incelemek ve NGN UAV Smart Çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş