COVID-19 Pandemisi ve Bulut Bilişim

COVID-19 pandemisi kendine özgü şartları nedeniyle bulut bilişime olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Bu ilginin artmasını sağlayan temel neden ise hala içerisinde olduğumuz koronavirüs salgını boyunca cloud teknolojileri kullanımının bir tercihten ziyade ihtiyaca dönüşmesi şeklinde ifade edilebilir. Tercihin ihtiyaca dönüşmesi sonucunda Bilgi Teknolojileri (BT) yapısının bir alt başlığı konumundaki bulut bilişim, teknik donanımının katkısıyla kısa sürede tüm sektörlerin odak noktası hâline geldi.

Farklı birçok sektörün bulut bilişim uygulamalarını salgın öncesine kıyasla daha çok tercih etmesi çalışma şekillerinin değişmesi ile doğrudan ilgili. Uzaktan çalışmaya geçilen pandemi döneminde fiziksel donanım gereksiniminin azalması, iş modelleri ve veri depolama ile ilgili hem daha çok sanal alana hem de daha yüksek hareket kabiliyetine ihtiyaç duyulması uçtan uca çevrim içi BT çözümü konumundaki bulut bilişimin değerini bir hayli yükseltti.

İş dünyasında salgından kaynaklanan sorunlar bazı şirketler için dijital dönüşümün bir parçası olmak açısından önemli fırsatlar yarattı. Personelinin tamamı ya da önemli bölümü evden çalışan şirketler, fiziksel bileşenlere yatırım yapmak yerine bulut teknoloji ağının bir parçası olmayı tercih etti. Özellikle COVID-19 pandemisi gibi ekstrem koşullara yönelik hareket planı bulunmayan, dijitalleşme becerisi düşük, veri güvenliği politikalarına sahip olmayan ve yetersiz teknolojik altyapısı ile var olmaya çalışan şirketler bütünüyle bulut bilişimin avantajlarından yararlanmaya çalıştı. Nitekim söz konusu dönüşüm sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini ve salgın tamamen bittiğinde iş modellerinde bulut bilişimi ön plana çıkaracak köklü değişiklikler yaşanmasının son derece olası olduğunu belirtmek gerekiyor.

Artan Operasyon Yüküne Rağmen Yüksek Verimlilik

Pandemi boyunca bulut bilişimden yararlananlar elbette sadece yetersiz hareket planına sahip şirketler değildi. Gelişmiş tedarik zincirlerini bünyesinde barındıran çok uluslu şirketler de üretim sürecinin herhangi bir aşamasının aksamaması için bulut bilişim yazılımlarına yöneldi ve yönelmeye de devam ediyor.

Şirketlerin BT ekipleri uzaktan çalışmaya geçiş sürecinde operasyonel yükleri en çok artan meslek gruplarından biri oldu. BT personelinin uzaktan erişim sağlayan çalışanların ihtiyaçlarına yönelmesi temel görevlerini yerine getirmelerine engel olurken işleyişte de çeşitli sorunların önünü açtı. Bu noktada bulut bilişim teknolojisinden yararlanmayı tercih eden şirketler için artan operasyonel yük problem olmaktan çıktı.

Şirket içi veri merkezlerinin çok sayıda raflama ve yığınlama işlemi gerektirdiği ve söz konusu işlemlerden BT ekipleri ve yöneticilerinin sorumlu olduğu düşünüldüğünde buna bir de uzaktan erişim ile çalışanların sorunlarının eklenmesi, işleri içinden çıkılmaz bir hâle getirebilirdi. Fakat cloud teknolojisi raflama ve yığınlama başta olmak üzere, yazılım düzeltme, donanım ayarlama gibi görevlerin tamamını otomatikleştirip BT ekiplerinin sorumluluk alanından çıkarıyor. Böylece ekipler zamanını hem personelin ihtiyaçlarına daha çok ayırabiliyor hem de şirket için daha önemli iş hedeflerine kolayca yönelebiliyor.

Güvenli Altyapı Hizmeti

Yeni alışkanlıklar, bir başka deyişle yeni çalışma şekilleri her zaman güvenlik endişesini de beraberinde getiriyor. COVID-19 pandemisinde uzaktan çalışmaya geçiş ile birlikte kurumların en çok endişe ettiği konulardan biri de erişim güvenliği ve güvenli altyapı hizmetiydi. Zira tamamen uzaktan çalışmaya geçen ve tüm işlerini çevrim içi ortamda yapacak bir şirket için karşılaşılması muhtemel güvenlik sorunlarına yönelik önlemler almak başlı başına uzmanlık gerektiren bir konu.

Fakat bulut bilişim bu noktada da devreye girerek sunduğu güvenli altyapı hizmeti ile şirketlerin önemli bir yarasına merhem oldu. Şirket verilerini bulut sağlayıcı ağındaki birden farklı konumda yer alan sunucularda muhafaza edebilme kabiliyetine sahip olan cloud sistemler, uzaktan çalışma sürecinde iş sürekliliğini sağladı, olağanüstü durum kurtarma özelliği sayesinde şirketlerin karşılaştığı büyük problemlere karşı önlem aldı ve tüm bunları fiziksel çalışma şartlarına kıyasla çok daha ekonomik hâle getirdi.

Pandemi Sonrası Bulut Bilişimin Benimsenmesi

COVID-19 pandemisi ile birlikte bulut bilişim kullanımının hatırı sayılır seviyede gösterdiği artışın pandemi sonrası dönemde de devam etmesi ve iş modellerinin kalıcı bir parçası konumuna gelmesi öngörülüyor. Farklı sektörlerdeki lider şirketlerin bulut bilişimi kurtarıcı olarak görmesi söz konusu değişimin yaşanmasında önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca cloud teknolojilerinin temel özelliklerinin yarattığı yararlar kurumların algısında bulut bilişimin ciddi şekilde yer bulmasına ve benimsenmesine yol açıyor. Bunun pandemi sonrasında uçtan uca bulut çözümlerinin vazgeçilmez pozisyona gelmesine yönelik beklentinin rasyonel nedeni olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Sadece iş dünyasında değil, günlük yaşamın her alanında küresel çapta yaşanan değişimlerin farkında olan şirketler bulut bilişimin hem uzaktan hem de ofiste çalışmaya yönelik sunduğu güvenlik, güvenilirlik, performans, küresel ölçek, verimlilik, hız ve maliyet avantajlarını fırsata dönüştürmeyi hedefliyor. Artışa ve hedefin gerekçesine dair veri sunmak gerekirse Gartner tarafından yayımlanan raporda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) 2020’de genel bulut hizmetleri geliri 3 milyar $’a ulaştı. Bu da geçen yıla oranla %21’lik artış yaşandığı anlamına geliyor.

Öte yandan Singapur’da bulut bilişim teknolojisinin COVID-19 sürecinde farklı alanlarda kullanıldığını da not etmekte yarar var. Örneğin GovTech tarafından geliştirilen, bulut tabanlı ücretsiz ziyaretçi kayıt sistemi ile kullanıcıların verileri kamu kaynaklarından temin edilen veriler ile karşılaştırılıyor ve kimlik doğrulaması yapılabiliyor.

Siz de NGN olarak sunduğumuz bulut bilişim çözümlerimizden yararlanmak ve uzman ekibimizden danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizimle iletişime geçebilir, isterseniz NGN Cloud bünyesinde verdiğimiz hizmetlerden hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz. Buna ek olarak NGN Blog’u ziyaret ederek dijital dünya ile ilgili farklı konular hakkında hazırlanmış içeriklere göz atabilirsiniz.