Bina Bilgi Modellemesi

Eylül ve Ekim aylarında ekibimiz büyük havalandırma ve hava kanallarının, kanalizasyon boru hatlarının, su ve gazlı yangın söndürme borularının, tablaların ve baraların kurulumunu gerçekleştirdi. Her zaman beklenmedik, yıkıcı kazalar meydana gelebilir: bir bara için tahsis edilen alanda boruyu hareket ettirirken boru bir kirişe çarptığı için daha ileri gidemeyebilir vb.

Mühendisler ve tasarımcılar veri merkezini Revid 3D (üç boyutlu) sistemde geliştirmeye başlamışlardı fakat bazı sistemler farklı bölümlerde yer alıyordu ve hiç kimse çakışmalar açısından tasarımı kontrol etmemişti. Tasarımı BIM ortamına aktardık ve çakışmaları ve ihtilafları tespit etmek ve önlemek adına bir sistemi diğer bir sistem üzerine yerleştirmeye başladık. Sahada bir çakışma tespit edilmesi halinde, tasarımı düzenleyebiliyorduk. Bu durumda herkes ilgili sistemlerde yapılacak olan her türlü modifikasyonun ve diğer ilgili değişikliklerin sonuçlarını görebiliyordu.

Halihazırda yüklenicimiz 3 boyutlu modele göre uygulama dokümantasyonunu hazırlamaktadır. Bu SoB mimari evraklarının ilk etapta tasarlananlardan ziyade gerçek anlamda inşa edilenleri birebir yansıtacağı anlamına gelir. İlk tasarımda yer almayan yeni bir sütunun ortaya çıkması halinde, 3 boyutlu nihai uygulama modelinde görülecektir. Ayrıca eğer kullanılan bir hava kanalı o anda mevcut olmayan bir sütunun içerisinden geçiyorsa, bu durumda 3 boyutlu modelde sütunu ortadan kaldıracaktır. SoB operatörleri tüm muslukların, vanaların, sensörlerin ve diğer unsurların birebir koordinatörleri dahil olmak üzere tam olarak nerede ve hangi yükseklikte olduğunu tamamıyla anlayabilecekler. Her bir sisteme, mühendislik noduna, yıkılan veya kurulumu yapılan bölmeye ilişkin veriler her zaman hazır bulunacak, diğer yandan envanter sistemleriyle olan entegrasyon; ekipman envanterine ve bakımını mümkün kılacaktır.

Paylaş